Telah meninggal dunia Bapak Nirwan Sembiring - Anggota IAPI no.reg.566 ( Bekerja di KAP LIASTA, NIRWAN, SYAFRUDDIN & REKAN - Cabang ) pada hari Jumat, 7 Februari 2020 di Medan , SUmatera Utara.
Dewan Pengurus dan segenap anggota IAPI menyampaikan turut berduka cita atas kepergian beliau, dan mendo’akan semoga diterima amal ibadahnya semasa hidup, mendapatkan tempat yang baik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Aamiin.