DEWAN PENGURUS PERIODE 2017-2021

 
 • Tarkosunaryo (Ketua Umum)
 • Sapto Amal Damandari (Ketua)
 • Tia Adityasih (Ketua)
 • Hendang Tanusdjaja (Ketua)
 • Suhartono (Ketua)
 • Handoko Tomo (Ketua)
 • Merliyana Syamsul (Ketua) (s/d 24-10-2018)
 • Aria Kanaka (Ketua)
 • Ellya Noorlisyati (Ketua)
 • Florus Daeli (Ketua)
 • Irhoan Tanudiredja (Ketua)
 • Syahril Ali (Ketua)
 • Rian Benyamin Surya (Ketua)
 • Sugeng Praptoyo (Ketua)
 • Steven Tanggara (Ketua)
 • Irwan Haswir (Ketua)
 • Palti Ferdrico T.H.S (Ketua)
 
 • Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab
  FUNGSI Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB), dan semua peraturan Asosiasi yang berlaku.
  WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
  1. Menetapkan dan mengesahkan Peraturan Asosiasi.
  2. Membentuk dan mengangkat orang yang menjabat dalam struktur Perangkat Kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Mengusulkan pokok-pokok rancangan program kerja dan anggaran tahunan Asosiasi untuk disetujui dan disahkan dalam RUA.
  4. Mengusulkan laporan tahunan Asosiasi untuk disetujui dan disahkan dalam RUA.
  5. Menunjuk atau menetapkan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan atau mewakili Asosiasi.
  6. Menetapkan calon anggota Komite Profesi Akuntan Publik yang mewakili Asosiasi dan/atau Dewan SPAP.
  7. Melakukan segala tindakan dengan persetujuan RUA dan/atau RUALB untuk:
   • membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/ melepaskan hak atas barang tidak bergerak;
   • mengagunkan harta kekayaan milik Asosiasi;
   • memperoleh dan memberikan pinjaman;
   • mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri; sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  8. Memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dan bertindak atas nama Asosiasi, dengan cakupan dan jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan rapat Dewan Pengurus.
  9. Membentuk dan menetapkan Komite Nominasi dan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya.
  10. Membentuk dan menetapkan Komite Pelaksana Referendum untuk menyelenggarakan Referendum.
  11. Menerima atau menolak permohonan keberatan dari calon Anggota atas keputusan penolakan Komite Keanggotan dan Advokasi untuk menjadi Anggota.
  12. Meminta pertimbangan atas suatu kebijakan kepada Dewan Pengawas dalam hal diperlukan.
  13. Mengupayakan pendanaan guna membiayai kegiatan Asosiasi.
  14. Menetapkan peraturan kepegawaian Asosiasi termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan maupun sanksi.
  15. Membentuk manajemen eksekutif, mengangkat dan memberhentikan pegawai.
  16. Mengangkat dan menetapkan Direktur Eksekutif dan/atau Direktur, serta menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
  17. Melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi.
  18. Menetapkan dan mengesahkan hal-hal lain yang menurut Dewan Pengurus perlu dilakukan.
  19. Dewan Pengurus bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial, serta melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Asosiasi setiap tahun kepada Anggota melalui RUA atau RUALB.
  20. Dewan Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan tata kelola (good governance) dan perumusan rencana strategis Asosiasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi.